SODYBOS „Po klevu“ taisyklės

 Svečius priimame nuo 14 val., o atsisveikiname iki 12 val. (Jei nesutarta kitaip)

Svečiai privalo:

 • Atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą.

 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

 • Užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;

 • Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui. (jei nesutarta kitaip)

 • Palikti patalpas tvarkingas. Indus, įrankius ir įrangą, kuriais naudojasi, palikti tvarkingus ir švarius (nedėti šlapių indų į spintelę). Šiukšles išnešti į šiukšlių konteinerį.

 • Laikytis ramybės laiko nuo 23:00 val. iki 8:00 val.

  Draudžiama:

 • Patalpose rūkyti;

 • Be šeiminiko  leidimo atvykti kitiems žmonėms;

 • Be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.

 • Be šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas. Šašlykinę kūrenti galima tik jai skirtoje vietoje.

 • Draudžiama laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;

 • Garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams. Nakties metu (23:00-8:00) sodyboje ramybės metas.

Atsakomybė:

 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

 • Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.

 • Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.

 • Už visus padarytus nuostolius finansiškai atsakingas-Pagrindinis užsakovas(asmuo pasirašęs nuomos sutartį)

 • Sodyba neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos kaltės.

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėm tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekiant išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

Taip pat primename, kad Jūs susimokate už paslaugas, o ne už tai kad palikti netvarką po savęs.